h1

h2

h3

Vận tải hàng hóa


  • Dịch vụ vận chuyển hàng hóa: Đối với các mặt hàng có giá trị cao, dễ vỡ, dễ hư hỏng sẽ được đội giám sát hàng hóa kiểm tra chặt chẽ, gia cố chắc chắn, ...

 
  • Dịch vụ vận tải đường bộ bao gồm:

- Giao nhận hàng hóa từ kho đi Siêu thị - Đại lý - Nhà Phân phối tại Tp. HCM.

- Giao nhận hàng hóa từ kho đi các tỉnh Thành trong cả nước: Tuyến Miền Trung / Miền Đông / Miền Tây/ Tây Nguyên.

- Trung chuyển giao nhận hàng hóa từ các kho về kho.

- Vận chuyển hàng hóa bằng xe container đi Miền Trung - Miền Bắc.

 

 

 

  • Các phương tiện vận chuyển:

- Xe tải thùng kín bảo ôn: từ 1,2 tấn, 2,5 tấn, 3,5 tấn, 5 tấn, 8 tấn.

- Xe tải thùng bạt từ 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 8 tấn, 10 tấn, 13 tấn, 18 tấn, 22 tấn...

- Xe container vận chuyển hàng 30 tấn.

 

Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An