h1

h2

h3

Định hướng phát triển


  • Trở thành nhà Vận Tải chuyên nghiệp và phát triển dịch vụ Khách hàng tạo thế cạnh tranh: xây dựng quy trình quản lý khép kín, hệ thống quản trị và văn hoá doanh nghiệp đặc thù, tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ để mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho Xã hội và Công nhân viên.  

 

  • Công tác An toàn - Sức khoẻ - Môi trường là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Công ty và là bộ phận trong công tác quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải. Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro gây tác hại đối với sức khoẻ và tính mạng con người, gây thiệt hại đến tài sản hoặc môi trường.

 

  • Công ty Vận tải Thành An yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên nhận thức và tuân thủ đầy đủ Chính sách này trong mọi hoạt động của mình. Công ty cũng hy vọng rằng hệ thống quản lý AT-SK-MT của các đối tác phù hợp với Chính sách nói trên nhằm thực hiện tốt công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường vì lợi ích chung của  cộng đồng và lợi ích của mỗi bên.
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An