h1

h2

h3

Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa


Đội bốc xếp chuyên nghiệp:

- Hàng ngày xếp dỡ 200 – 300 tấn hàng, phục vụ cho nhu cầu nhập xuất hàng hóa tại kho bãi.

- Đội bốc xếp đi phụ xe tải, phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa tại Siêu thị - Bệnh viện...

 

Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An