vantaithanhan

vantaibinhduong

vantaimiennam

ĐA DẠNG DỊCH VỤ


THÀNH AN GROUP hoạt động gắn liền với hệ sinh thái Logistics. Bao gồm các dịch vụ:

 

  • Vận tải hàng hóa đường bộ ( Hàng đông lạnh / Hàng khô)

  • Cho thuê xe nâng / xe reachtruck/ Pallet mover

  • Cho thuê kho vệ tinh / hub trung chuyển hàng hóa

  • Cung cấp nhân công bốc xếp

  • Cung cấp nhân công thời vụ ( dán tem, đóng gói hàng hóa)

THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP