vantaithanhan

vantaibinhduong

vantaimiennam

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI


  • Phần mềm quản lý vận tải chuyên dụng do Công ty tự xây dựng và phát triển theo yêu cầu và mục đích quản lý riêng.

  • Thiết bị giám sát hành trình (GPS) và Thiết bị cảm biến nhiệt độ gắn theo xe được trang bị cho 100% đội xe.

Cung cấp cho khách hàng công cụ giám sát trực tuyến (Online Tracking) và trích xuất dữ liệu 24/24.

  • Mobile Apps dành cho lái xe: ghi nhận, giám sát toàn bộ quá trình giao nhận hàng hóa từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc hành trình

THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP