h1

h2

h3

An toàn


Quy trình giao nhận dịch vụ vận tải hàng hóa tại Hồ Chí Minh

 Lấy hàng tận nơi và giao hàng đến tận nơi.

Lấy hàng tận nơi và giao đến kho bãi Thành An

Nhận hàng tại kho bãi Thành An và giao đến kho bãi của khách hàng.

 Nhận hàng tại kho bãi Thành An và giao đến tận nơi hoặc giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu Quý khách.

Đối với hàng nhỏ lẻ, nếu khách hàng có nhu cầu, chúng tôi sẽ cho người đến tận nơi bốc hàng về điểm tập kết tại kho

Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An